Grwpiau

Yn ystod y prosiect Prydain oddi Fry, creodd defnyddwyr y wefan eu grwpiau eu hunain fel ffordd o gyfathrebu â phobl a oedd yn rhannu’r un diddordebau. Roedd y diddordebau hyn yn eang eu cwmpas, yn amrywio o Ffatrïoedd Siocled i Reilffyrdd Llydain ac o Dafarndai a Bragdai i Gaeau Rasio Ceffylau. Mae’r grwpiau hyn wedi dod i ben bellach ond gallwch weld y cynnwys o hyd a defnyddio cysylltau ynddo i gyrchu delweddau perthnasol ac atgofion personol. Mae croeso i chi bori’r grwpiau isod.

Mae’r dudalen Gwaddol yn dwyn ynghyd rai o uchafbwyntiau gweithgareddau’r grwpiau hyn.

Popular Groups

Other Groups

BBC