Essential maintenance

HES is currently undertaking essential maintenance on our web services. This will limit access to services in the following ways:

 

- Subscription access for HES online services will be unavailable (Scran, NCAP)

- Image purchasing options will be limited (Canmore, Britain from Above, Scran, NCAP)

- Any enhanced services which require a log in will be unavailable (My Canmore, Britain from Above contributions, Scran contribute)

 

General access to these services will all continue. Enquiries will still be able to be submitted.

We anticipate services to be restored from Monday 1st February 2021.

Hygyrchedd

 

Mae partneriaid y prosiect wedi ymrwymo i ddarparu gwefan y gall y gynulleidfa ehangaf bosibl, pa allu neu allu technegol bynnag sydd ganddi, droi ati.

Lle bo modd, bydd y wefan yn ceisio cydymffurfio ag o leiaf lefel Dwbl-A Canllawiau 2.0 Consortiwm y We Fyd-eang (W3C) i Hygyrchedd Cynnwys y We. Mae’r canllawiau hynny’n esbonio sut mae peri i gynnwys y we fod yn fwy hygyrch i bobl ag anableddau. Bydd cydymffurfio â’r canllawiau hynny’n helpu i’w gwneud hi’n haws i bawb ddefnyddio’r We.

Wrth adeiladu’r wefan hon fe ddefnyddiwyd cod sy’n cydymffurfio â safonau W3C ar gyfer XHTML a CSS. Mae’r wefan yn ymddangos yn gywir yn y porwyr cyfredol ac, oherwydd defnyddio safonau sy’n cydymffurfio â chod XHTML/CSS, bydd unrhyw borwyr yn y dyfodol hefyd yn ei dangos hi’n gywir.

Mae’r wefan yn dibynnu ar ddefnyddio lluniau digidol. Er bod hynny’n rhoi sylw i broblem diffyg hygyrchedd daearyddol, yr ydym yn sylweddoli nad yw’n datrys yn llawn y problemau a geir gan ddefnyddwyr sydd â nam ar eu golwg. Er hynny, diben y wefan yw annog y cyhoedd i gyflwyno cyfraniadau testunol gan y cyhoedd er mwyn creu disgrifiadau o’r lluniau, a’r rheiny’n rhai sy’n weladwy i beiriannau darllen.

Mae gwefan Prydain oddi Fry yn cynnig mapio dynamig ar gyfer chwilio a phlotio’r canlyniadau’n ofodol. Er nad yw’r mapiau a ddefnyddir yn y wefan yn hygyrch i ddefnyddwyr sydd â nam ar eu golwg, yr ydym yn cynnig dewisiadau chwilio eraill. Ar dudalen y chwiliad uwch, cynigiwn flychau dwyreiniad/gogleddiad y gall y defnyddiwr fwydo cyfesurynnau iddynt â llaw i wneud yr un chwiliad gofodol ag a gynigir i ddefnyddwyr y mapiau dynamig. Gan fod y chwiliad uwch hefyd yn cynnwys chwilio rhestr o enwau lleoedd, gall y defnyddiwr fwydo enw lle i’r blwch yn hytrach na defnyddio’r map dynamig gofodol i chwilio. Ar ôl i’r defnyddiwr gael rhestr o’r canlyniadau, caiff ddewis eu plotio ar fap. Yna, gall y defnyddiwr ddewis un o’r pinnau i gael gwybod rhagor am gofnod y llun hwnnw a chysylltu drwodd i dudalen y manylion llawn amdano. Yr ydym wedi datblygu tabl sylfaenol sy’n rhestru’r canlyniadau a gall peiriant darllen ddarllen y tabl hwnnw a bod yn fodd i’r defnyddiwr ddefnyddio’r rhestr honno i gysylltu drwodd i’r cofnod unigol o’r llun.

Yr ydym wedi ymrwymo i weithredu rhaglen o waith profi a datblygu i sicrhau bod y wefan yn fwy hygyrch yn gyffredinol, ac i ddefnyddio defnyddwyr anabl wrth i ni wneud hynny. Os cewch chi unrhyw drafferth yn y cyfamser wrth gyrchu gwefan Prydain oddi Fry, defnyddiwch y ffurflen adborth i gysylltu â ni