Gwaddol Prydain oddi Fry

Gwaddol Prydain oddi Fry
Nod Prydain oddi Fry, prosiect a barhaodd am bedair blynedd, oedd diogelu 95,000 o’r ffotograffau hynaf a mwyaf gwerthfawr yng Nghasgliad Aerofilms, sef y rheiny’n dyddio o 1919 hyd 1953. Ar ôl eu diogelu, cafodd y ffotograffau eu sganio i gynhyrchu delweddau digidol ohonynt a rhoddwyd y rhain ar y wefan hon i’r cyhoedd eu gweld. Cafodd y prosiect ei ariannu gan Gronfa Treftadaeth y Loteri, Sefydliad Foyle a rhoddwyr eraill. Erbyn hyn y mae mwy na 95,000 o ddelweddau ar y wefan. Mae’r wefan yn rhoi cyfle i chi rannu a chofnodi eich atgofion a’ch gwybodaeth am y lleoedd sy’n cael eu dangos yn y casgliad.

Rhan bwysig iawn o’r prosiect oedd gweithgareddau cymunedol: cafodd atgofion eu cofnodi ar dudalennau grŵp, a chafodd darnau celf eu creu gan grwpiau a oedd wedi cael eu hysbrydoli gan ddelweddau yn y casgliad. Mae’r dudalen hon yn tynnu sylw at beth o’u gwaith.
Hanes Aerofilms
Atgofion am Aerofilms Ltd a dynnodd gymaint o’r ffotograffau sydd i’w gweld ar y wefan.
Sut mae Digido’n Digwydd
Mae prosiect ‘East Oxford from Above’ yn rhoi cipolwg y tu ôl i’r llenni ar y gwaith a wnaed gan dîm prosiect Prydain oddi Fry.
Fideos
Y Darlun Mawr
Gŵyl ryngwladol yw ‘Y Darlun Mawr’ sy’n annog pobl o bob oedran a gallu i arlunio. Bu’r grŵp hwn yn canolbwyntio ar ddathliadau Darlun Mawr y prosiect Prydain oddi Fry.
Gwau dros Brydain
Cafodd lluniau o’r sgwadron o awyrennau wedi’u gwau a gynhyrchwyd ar hyd a lled Prydain eu llwytho i fyny gan yr ‘edafeddhedwyr’!
Llyfr Prydain oddi Fry
Detholiad o luniau gorau Aerofilms, wedi’u dewis gan ddefnyddwyr y wefan. Cyhoeddwyd y lluniau hyn yn y llyfr “Aerofilms: A history of Britain from Above”.

Collaborations

Atgofion Govan
A series of audio recordings of memories of work, friendships, growing up, family, romance and work triggered by images in the collection.
  • Flora recalls family memories of Govan centered around the shipyards.
  • James remembers the dangerous and daring games he played in Govan as a boy.
  • The infamous Wine Alley is remembered, but was it a victim of unfair prejudice?
Studio 3 - Birds Eye View
‘Studio 3’ yw un o’r prosiectau i oedolion a drefnwyd gan Artlink West Yorkshire, sefydliad celf yn y gymuned yn Leeds. Cafodd prosiect 12 wythnos o hyd o’r enw ‘Bird's Eye View’ ei sefydlu mewn ymateb i rai o’r delweddau a ddarganfuwyd yn y casgliad ar wefan Prydain oddi Fry. Cynhyrchwyd llawer o weithiau celf wedi’u hysbrydoli gan yr awyrluniau hyn, gan ganolbwyntio’n arbennig ar bersbectifau macro a micro ar bethau, gweadau, marciau, llinellau, patrymau a haenau.
Architecture Design Animation
Primary and secondary school children created animated stories based on their research into the Aerofilms images. Each image is listed and a link to the record showing the animations created by the children.
Prosiect Cymunedol Trimsaran
Dangosir yr holl waith a wnaed gan bobl Trimsaran i gynhyrchu model 3D o’u pentref ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol.
Grŵp Hanes Lleol Brandon a Hamsteels
Grŵp prosiect yn y Deerness Valley. Defnyddiwyd delweddau Aerofilms yn sail ar gyfer ymgysylltu â thrigolion lleol a gwneud casgliad o luniau, atgofion ac eitemau sain a fideo am yr ardal a’r cymunedau glofaol.
Borders - Grŵp Cumbria a Dumfries & Galloway
This project had a geographic focus on the Solway Firth, aiming to link rural communities on the coast in Cumbria and Dumfries & Galloway. Local groups from rural communities in Bowness on Solway, Cockermouth, Annan and Kirkcudbright uncovering their stories about place.
Grŵp Pelton Fell
Atgofion fideo a sain wedi’u hel gan grŵp hanes lleol ger Chester-Le-Street.
Grŵp Bensham
Prosiect partneriaeth gyda phobl ddall a rhannol ddall sy’n defnyddio Sight Service Gateshead.
Grŵp Parkfield
Grŵp ysgol a ymgymerodd â phrosiect hanes ar draethau Torbay.