Oherwydd gwaith cynnal a chadw arferol bydd ychydig o amser segur a drefnwyd o flaen llaw ar y wefan hon ar y 19fed a'r 20fed o Awst. Bwriadwn gadw hyn mor fyr â phosibl, ond y mae'n debyg y digwyddith amhariadau achlysurol ar y dyddiau hyn. Diolch am eich amynedd.

EPW005463 ENGLAND (1921). 
The Clifton Suspension Bridge, Bristol, from the south-east, 1921


?

Nid yw lleoliad y ddelwedd hon yn hysbys