Oherwydd gwaith cynnal a chadw arferol bydd ychydig o amser segur a drefnwyd o flaen llaw ar y wefan hon ar y 19fed a'r 20fed o Awst. Bwriadwn gadw hyn mor fyr â phosibl, ond y mae'n debyg y digwyddith amhariadau achlysurol ar y dyddiau hyn. Diolch am eich amynedd.

EAW695745 ENGLAND (2003). 
HMS Trincomalee and PSS Wingfield Castle, Jackson Dock, Hartlepool, 2003


?

Nid yw lleoliad y ddelwedd hon yn hysbys