Essential maintenance

HES is currently undertaking essential maintenance on our web services. This will limit access to services in the following ways:

 

- Subscription access for HES online services will be unavailable (Scran, NCAP)

- Image purchasing options will be limited (Canmore, Britain from Above, Scran, NCAP)

- Any enhanced services which require a log in will be unavailable (My Canmore, Britain from Above contributions, Scran contribute)

 

General access to these services will all continue. Enquiries will still be able to be submitted.

We anticipate services to be restored from Monday 1st February 2021.

Grwpiau

Yn ystod y prosiect Prydain oddi Fry, creodd defnyddwyr y wefan eu grwpiau eu hunain fel ffordd o gyfathrebu â phobl a oedd yn rhannu’r un diddordebau. Roedd y diddordebau hyn yn eang eu cwmpas, yn amrywio o Ffatrïoedd Siocled i Reilffyrdd Llydain ac o Dafarndai a Bragdai i Gaeau Rasio Ceffylau. Mae’r grwpiau hyn wedi dod i ben bellach ond gallwch weld y cynnwys o hyd a defnyddio cysylltau ynddo i gyrchu delweddau perthnasol ac atgofion personol. Mae croeso i chi bori’r grwpiau isod.

Mae’r dudalen Gwaddol yn dwyn ynghyd rai o uchafbwyntiau gweithgareddau’r grwpiau hyn.

Popular Groups

Other Groups

BBC