We will be making some essential changes to our website hosting which will affect our websites from Friday 6 – Monday 9 December. During this time, this website will not be available.
We thank you for your patience while we work to improve the stability of our websites. For further updates, check our Twitter @HistEnvScot.
We apologise for any inconvenience.

Grwpiau

Yn ystod y prosiect Prydain oddi Fry, creodd defnyddwyr y wefan eu grwpiau eu hunain fel ffordd o gyfathrebu â phobl a oedd yn rhannu’r un diddordebau. Roedd y diddordebau hyn yn eang eu cwmpas, yn amrywio o Ffatrïoedd Siocled i Reilffyrdd Llydain ac o Dafarndai a Bragdai i Gaeau Rasio Ceffylau. Mae’r grwpiau hyn wedi dod i ben bellach ond gallwch weld y cynnwys o hyd a defnyddio cysylltau ynddo i gyrchu delweddau perthnasol ac atgofion personol. Mae croeso i chi bori’r grwpiau isod.

Mae’r dudalen Gwaddol yn dwyn ynghyd rai o uchafbwyntiau gweithgareddau’r grwpiau hyn.

Popular Groups

Other Groups

BBC