We will be making some essential changes to our website hosting which will affect our websites from Friday 6 – Monday 9 December. During this time, this website will not be available.
We thank you for your patience while we work to improve the stability of our websites. For further updates, check our Twitter @HistEnvScot.
We apologise for any inconvenience.

Am y Prosiect

 

 Casgliad Aerofilms

Ar wefan Prydain oddi Fry ceir lluniau sy’n dod o gasgliad Aerofilms, yr archif unigryw o awyrluniau sydd o bwys rhyngwladol. Yn y casgliad hwnnw ceir 1.26 miliwn o negyddion a thros 2000 o albymau o ffotograffau. Mae’r casgliad cyfan, sy’n dyddio o’r cyfnod 1919-2006, yn cynnig darlun di-ail o’r newidiadau ym mhryd a gwedd Prydain yn yr 20fed ganrif. Ynddo y ceir y nifer fwyaf, a’r pwysicaf, o’r awyrluniau a dynnwyd o Brydain cyn 1939. Am fod y casgliad hefyd yn amrywiol ac yn cynnwys golygfeydd o fannau trefol, maestrefol, gwledig, arfordirol a diwydiannol, mae’n cynnig tystiolaeth bwysig i’n helpu i ddeall a rheoli’r amgylchedd adeiledig a’r amgylchedd naturiol.

Crëwyd y casgliad gan Aerofilms Cyf, cwmni a fu’n arloesi ym myd arolygu o’r awyr ers i ddau gyn-filwr o’r Rhyfel Byd Cyntaf, Francis Lewis Wills a Claude Grahame-White, ei sefydlu ym 1919. Ehangodd Aerofilms ei gasgliadau drwy brynu dau gasgliad llai, sef rhai AeroPictorial (1934-1960) ac Airviews (1947-1991).

Prynodd Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru (CBHC), English Heritage (EH) a Chomisiwn Brenhinol Henebion yr Alban (RCAHMS) y casgliad mawr iawn hwn o awyrluniau hanesyddol oddi wrth Blom ASA yn 2007.

 

Prosiect Prydain oddi Fry (2010-2014)

Prosiect pedair-blynedd oedd Prydain oddi Fry, a’i nod oedd sicrhau cadwraeth 95,000 o’r ffotograffau hynaf a mwyaf gwerthfawr yng nghasgliad Aerofilms – y rhai sy’n dyddio o’r cyfnod 1919-1953. Ar ôl gwneud gwaith cadwraeth arnynt, cânt eu sganio i fformat digidol a’u rhoi ar y wefan hon i’r cyhoedd eu gweld. Roedd modd cyflawni’r prosiect am iddo gael grant gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a chymorth Sefydliad Foyle a rhoddwyr eraill. Mae mwy na 95,000 o ddelweddau ar y wefan. Mae’r wefan yn rhoi cyfle i chi rannu a chofnodi eich atgofion a gwybodaeth am y lleoedd a ddangosir yn y casgliad ac i archwilio’r cynnwys sy’n cael ei greu fel rhan o’r prosiect.